Άρθρα σχετικά με: Δωρεά

Πώς εξασφαλίζετε ότι οι δωρεές καταβάλλονται προς τον σκοπό;

Όλες οι δωρεές λαμβάνονται σε ένα τραπεζικό λογαριασμό τρίτου (εγγυητή), ο οποίος στη συνέχεια καταβάλλεται στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός είναι χωρισμένος από όλες τις άλλες ροές μετρητών και είναι εγγεγραμμένος σε διαφορετικό οντότητα. Ένας επαληθευμένος λογιστής ελέγχει αυτό και το καταχωρεί στις φορολογικές αρχές.

Ενημερώθηκε στις: 28/05/2024

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!