Artykuły na: Cyfrowe Pudełko Kolekcji PIN

Jak zablokować moją kampanię zbierania funduszy na Cyfrowym Pudełku Kolekcji PIN?

WhyDonate oferuje opcję zablokowania Cyfrowego Pudełka Kolekcji PIN na Twojej zbiórce, aby nie zostało ono przypadkowo przypisane do innej zbiórki.

Zablokowanie


Wyszukaj i wybierz swoją zbiórkę pieniędzy.
Kliknij na kłódkę w prawym górnym rogu ekranu.
Zbiórka jest teraz zablokowana. Przycisk powrotu zniknął, i nawet jeśli Cyfrowe Pudełko Kolekcji PIN zostanie wyłączone i włączone ponownie, Twoja zbiórkę pieniędzy będzie ponownie widoczna.

Odblokowanie


Kliknij na kłódkę w prawym górnym rogu ekranu.
Wprowadź następujący kod PIN, aby odblokować pudełko zbierania: 2536.
Możesz teraz użyć przycisku powrotu, aby wybrać inną zbiórkę pieniędzy.

Aktualizowane na: 15/05/2024

Czy ten artykuł był pomocny?

Podziel się swoją opinią

Anuluj

Dziękuję!