Άρθρα σχετικά με: Ψηφιακό Κουτί Συλλογής PIN

Πώς να συνδέσετε το τερματικό πληρωμών με το κουτί συλλογής PIN;

Μετά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Κουτιού Συλλογής PIN, μπορεί να χρειαστεί να επανασυνδέσετε το τερματικό πληρωμών. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μόλις επανεγκατασταθεί η σύνδεση, μπορείτε να συλλέγετε ξανά δωρεές. Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά όσο το κουτί συλλογής PIN παραμένει ενεργοποιημένο. Η σύνδεση του τερματικού ολοκληρώνεται μέσα σε ένα λεπτό.

Εάν έχετε πολλά κουτιά Συλλογής PIN δίπλα-δίπλα, το καθένα μπορεί να συνδεθεί με το τερματικό πληρωμών ενός άλλου κουτιού συλλογής. Συνεπώς, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα τρία ψηφία που αναγράφονται στο κουτί συλλογής, ώστε να είστε βέβαιοι ότι συνδέεστε με το σωστό τερματικό πληρωμών.

Ενημερώθηκε στις: 28/05/2024

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!