Άρθρα σχετικά με: Συνδεδεμένος Έρανος

Ποιος λαμβάνει τις δωρεές από ένα συνδεδεμένο έρανο;

Αν έχετε δημιουργήσει ένα συνδεδεμένο έρανο για μια υπάρχουσα αιτία στο WhyDonate, οι δωρεές πηγαίνουν απευθείας σε εκείνη την αιτία. Αν θέλετε να λάβετε δωρεές για τη δική σας αιτία, πρέπει να εγγραφείτε μια νέα.

Ενημερώθηκε στις: 28/05/2024

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!